Li tére a Ritchèle

Èlle èst fête d’ årzèye èt on s’ènn’a bêcôp chervou. 
 
Lès treûs cårîres èstît rinoumèyes po leûs pîres di tchås’ di totes lès sôrts. Eune di zèles, li « ritchèlite » èsteût fwért dimandèye. 

On broûléve lès pîres divins lès tchafôrs po ‘nnè fé dèl tchås’ (On pout co vèyî on tchafôr è l’ rowe di Djoupèye).